Actualment, es important preservar l’actiu de la biodiversitat vinculada a la producció de bens orgànics com a resultat de la gestió feta en el passat.

Hem organitzat, dins del Pla anual de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, la Jornada Biodiversitat cultivada. El repte per no perdre i no dependre.

La diversitat biològica pren força com a actiu patrimonial essencial. Una part d’aquest actiu són les espècies cultivades. Darrera d’elles hi ha un treball de selecció i, en cert sentit, d’adaptació no menyspreable. També és important, en el context actual, el subministrament en proximitat de productes de major valor ecològic i ambiental.

Finalment s’ha avançat en l’aprovació de l’Estratègia Catalana de la Biodiversitat. La diversitat cultivada n’és una fracció més d’aquesta diversitat amb molt de valor des de la perspectiva humana com a bens orgànics d’interès.
A més hem participat en la Jornada amb la ponència inaugural Valor actual i importància de la Biodiversitat.

Biodiversitat cultivada. El repte per no perdre i no dependre.