Assessorament en sostenibilitat, sobretot centrat en l'obtenció i manteniment del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental