Participant com a membre del Comitè Científic del Congrés aportant la mirada, comprensió i visió des de l’ecologia aplicada al territori i els espais urbans.

Xavier Mayor ha participat en el Congrés com a membre del Comitè Científic, que proposa temes per les ponències i taules rodones. A més, ha participat redactant un document de reflexió EL VALOR ESTRATÈGIC DELS ESPAIS OBERTS METROPOLITANS i ha format part dels ponents d’una taula rodona organitzada i coordinada per la Societat d’Ordenació del Territori (SCOT) de l’Institut d’Estudis Catalans. En conseqüència, ha compartit debat i difusió sota la mirada, comprensió i visió ecològica, ambiental i de sostenibilitat aplicats al territori i els espais urbans als arquitectes, altres professionals i la resta de ciutadans. Així ha contribuït a valoritzar i generar la necessària visió global capaç d’integrar problemes i solucions diverses