Projecte en curs

Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona

Projecte estratègic a Barcelona

Participem en l’equip redactor d’aquest singular PDU, que té per objectiu principal  assessorar, avaluar i definir ecològicament, ambiental i en matèria de sostenibilitat el Pla.

Per això, la nostra tasca consisteix en la definició d’objetius ambientals, el desenvolupament i tria d’alternatives i la resta d‘aspectes relacionats amb l’Avaluació Ambiental Estratègica.

Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona: Projecte en curs
Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona: Projecte en curs
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…