Projecte

Eliminación de la contaminación química del embalse de flix

Projectes de desballestament i enderroc de les instal·lacions i activitats relatives al projecte constructiu
2011

Assessorament tècnic i redacció dels documents ambientals

Estudi d’assessorament tècnic i redacció dels documents ambientals (Programa de vigilància ambiental i Pla de gestió de residus) que acompanyen al projecte de desmantellament i demolició de les instal·lacions de tractament ubicades al recinte d’Ercros a Flix (Tarragona).

Encarregat per

AUMA consultors en medi ambient i energia SL.

Eliminación de la contaminación química del embalse de flix: Estudi d'assessorament tècnic i redacció dels documents ambientals que acompanyi al projecte de desmantellament i demolició de les instal·lacions de tractament ubicades al recinte d' Ercros a flix (Tarragona).