La biodiversitat com a valor essencial per a construir territori