Els processos ecològics: els grans oblidats

Els processos ecològics: els grans oblidats

Nou article publicat per Capital Natural (Fundació ARS de Sabadell). Les polítiques conservacionistes i de preservació durant anys no han incidit especialment en el millor coneixement dels processos ecològics (funcionament ecosistèmic).