Projecte

Nou sistema d’autopista i circumval·lació de Bolonya

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA
2016

Inserció urbanística, arquitectònica i paisatgística i d’integració de la infraestructura en el context territorial

Projecte de millora del sistema d’autopistes i carreteres circumdants de Bolonya. Consideracions específiques en relació a l’absorció de CO2, els efectes de la contaminació lumínica, la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Bolonya i altres aspectes ambientals de les autopistes.

Encarregat per

Jornet Llop Pastor Arquitectes per Autostrade per l’Italia spa
Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA: Assessorament ambiental en el projecte Potenziamiento del sistema autostradale e tangenziale di Bolonya. Inserció urbanística, arquitectònica i paisatgística i d'integració de la infraestructura en el context territorial del nou sistema d'autopista i circumval·lació de Bolonya.