Inaugurada la primera fase del Parc de les Glòries